วีดีทัศน์

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับงานโบราณคดี

ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เรื่อง สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับงานโบราณคดี...
Read More

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับคนร่วมสมัย

ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เรื่อง สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับคนร่วมสมัย...
Read More

1 ธันวาคม วันดำรงราชานุภาพ

กระทรวงมหาดไทย จัดงานวันดำรงราชานุภาพ เพื่อน้อมรำลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติ

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับการปกครอง

ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เรื่อง สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับการปกครอง...
Read More

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เรื่อง เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ...
Read More

วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เรื่อง วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ...
Read More