สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
ได้ทรงประกอบพระกรณียกิจด้านต่าง ๆ ซึ่งล้วนแต่เป็นงานใหญ่ และงานสำคัญอย่างยิ่งของบ้านเมือง ทรงเป็นกำลังสำคัญในการบริหารประเทศหลายด้าน และทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นอย่างสูง ผลงานด้านต่าง ๆ ของพระองค์แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพอันสูง เป็นที่ประจักษ์แก่มหาชนทุกยุคทุกสมัย ดังจะกล่าวถึงพระประวัติ และพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ ดังนี้
การศึกษา ประวัติ สาธารณสุข การปกครอง

เรื่องราวน่ารู้

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ วิทยากร พันตรี ม.ร.ว.ดำรงเดช ดิศกุล คุณอร่าม สวัสดิวิชัย วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดูเพิ่มเติม

ประวัติโดยย่อ

ทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่ 57 ใน พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 กับเจ้าจอมมารดาชุ่ม ทรงเป็นต้นราชสกุล “ดิศกุล” ประสูติเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ.2405 ในพระบรมมหาราชวัง

อ่านเพิ่มเติม

UNESCO ยกให้เป็นบุคคลสำคัญ

ยูเนสโก หรือองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ประกาศยกย่องให้เป็น “บุคคลสำคัญของโลก” ในวันนี้ และทรงเป็น “บิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย”

อ่านเพิ่มเติม

บทความล่าสุด

1 ธันวาคม วันดำรงราชานุภาพ รำลึกถึงพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย

วันดำรงราชานุภาพ ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ...
Read More

ความสัมพันธ์ของ ร.๕ กับกรมพระยาดำรงฯ

ในจำนวนเจ้านายแห่งราชวงศ์จักรีทั้งหมด ที่ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์วรรณคดี โบราณคดี รัฐประศาสน์ด้วยกันแล้ว เชื่อว่าทุกคนจะต้องรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพก่อนผู้อื่น โดยที่พระองค์ทรงเป็นหลักสำคัญทั้งในวงงานราชการและศิลปวิทยาการของเมืองไทย...
Read More

วีดีทัศน์

ประวัติศาสตร์ไทย

สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

มิ่งมงคลสูงสุดจากปลายเท้าแม่

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

วีรกรรมของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ

เกี่ยวกับสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

เรื่องราวประวัติน่ารู้

วันดำรงราชานุภาพ

1 ธันวาคม

กรมพระยาดำรงราชานุภาพกับคนร่วมสมัย

ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน

150 ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

แกลอรี่ภาพ