เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

17
May

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

ปาฐกถาเสาหลักของแผ่นดิน ชุด สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เรื่อง เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ วิทยากร พันตรี ม.ร.ว.ดำรงเดช ดิศกุล คุณอร่าม สวัสดิวิชัย วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Leave a Reply