1 ธันวาคม วันดำรงราชานุภาพ

17
May

1 ธันวาคม วันดำรงราชานุภาพ

กระทรวงมหาดไทย จัดงานวันดำรงราชานุภาพ เพื่อน้อมรำลึกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาติ

Leave a Reply