พระราชานุสาวรีย์ วันดำรงราชานุภาพ เครื่องราชอิสริยาภรณ์

17
May

พระราชานุสาวรีย์ วันดำรงราชานุภาพ เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พระราชานุสาวรีย์

กระทรวงมหาดไทย ได้จัดสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในลักษณะประทับนั่ง บริเวณด้านหน้าศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ

วันดำรงราชานุภาพ

วันดำรงราชานุภาพ ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ตรงกับวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระองค์ สืบเนื่องจากการที่พระองค์เป็นบุคคลไทยพระองค์แรกที่ได้รับการยกย่องจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก เมื่อปี พ.ศ. 2505 และทรงได้รับการถวายพระนามเป็น “พระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทย”

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย

 • Order of the Royal House of Chakri (Thailand) ribbon.svg เครื่องขัตติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ (ม.จ.ก)
 • Order of the Nine Gems (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์ (น.ร.)
 • พ.ศ. ไม่ปรากฎ – Order of Chula Chom Klao - Special Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ชั้นปฐมจุลจอมเกล้าวิเศษ (ป.จ.ว.) (ฝ่ายหน้า)
 • Ratana Varabhorn Order of Merit ribbon.png เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนวราภรณ์ (ร.ว.)
 • พ.ศ. ไม่ปรากฏ – Order of the White Elephant - Special Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
 • พ.ศ. ไม่ปรากฏ – Order of the Crown of Thailand - Special Class (Thailand) ribbon.svg เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • Dushdi Mala - Military (Thailand).png เหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา (ร.ด.ม. (ศ))
 • King Rama IV Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 4 ชั้นที่ 2 (ม.ป.ร.2)
 • King Rama V Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 5 ชั้นที่ 1 (จ.ป.ร.1)
 • King Rama VI Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 6 ชั้นที่ 1 (ว.ป.ร.1)
 • King Rama VII Royal Cypher Medal (Thailand) ribbon.svg เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 7 ชั้นที่ 1 (ป.ป.ร.1)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ

ประเทศ ปีที่ได้รับ เครื่องอิสริยาภรณ์ แพรแถบ อ้างอิง
 จักรวรรดิรัสเซีย พ.ศ. 2449 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อเล็กซานเดอร์ เนฟสกี้ ชั้นที่ 1 Order of Alexander Nevsky 2010 ribbon.svg
 จักรวรรดิรัสเซีย เครื่องราชอิสริยาภรณ์เซนต์แอน ชั้นที่ 1 Order of Saint Anne Ribbon.png
 ปรัสเซีย เครื่องราชอิสริยาภรณ์นกอินทรีแดง ชั้นที่ 1 PRU Roter Adlerorden BAR.svg
 อิตาลี เครื่องราชอิสริยาภรณ์มอรีสแอนด์ลัสรัส ชั้นที่ 1 Cavaliere di gran Croce Regno SSML BAR.svg
 อิตาลี เครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฏอิตาลี ชั้นที่ 1 Cavaliere di Gran Croce OCI Kingdom BAR.svg

สถานที่และสิ่งสืบเนื่องด้วยพระนาม

 • สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
 • หอสมุดดำรงราชานุภาพ สำนักหอสมุดแห่งชาติ
 • อาคารดำรงราชานุภาพ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
 • ห้องประชุมดำรงราชานุภาพ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
 • ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย

Leave a Reply